Beleid

Beleid

Binnen onze kinderopvang hebben wij diverse beleidsstukken waar wij naar werken, door gezamenlijk dezelfde werkwijze aan te houden kunnen wij kwalitatief goede, gezonde en veilige kinderopvang bewerkstellen.

Hierbij erkennen wij de volgende belangrijke beleidsstukken:

  • Het pedagogisch beleidsplan waar de werkwijze ten aanzien van ons pedagogisch handelen, de vormgeving van de opvang, de groepen, dagindeling en andere thema’s beschreven.
  • Het beleid veiligheid en gezondheid waar de werkwijze en werkafspraken zijn beschreven ten aanzien van het aanbieden van veilige en gezonde kinderopvang
  • Klachtenbeleid waarin staat beschreven hoe wij omgaan met klachten vanuit ouders

Voor belanghebbende zijn de beleidsstukken op aanvraag op locatie in te zien.

2 huizen vallen onder één ster