GGD

GGD

Kwaliteitseisen kinderopvang:

Right at home kinderopvang streeft naar het bieden van kwalitatief goed opvang. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door de hoge eisen die aan kinderopvang worden gesteld door de Nederlandse overheid doormiddel van de Wet Kinderopvang. De naleving van de Wet Kinderopvang wordt gecontroleerd door de GGD in opdracht van de gemeente Almere.

Bij de controles wordt onder andere gelet op het beroepskracht kind ratio, het personeel, de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch klimaat, veiligheid en gezondheid binnen de kinderopvang, betrokkenheid en inspraak van ouders, omgang met klachten etc.

De GGD-Inspectie

De GGD inspecteur bezoek minimaal jaarlijks de locatie om te controleren of wij voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Na het bezoek stelt de GGD inspecteur een inspectierapport op met de bevindingen van het bezoek. Deze worden openbaar gepubliceerd op het landelijk register kinderopvang.

Een aantal quotes uit onze inspectierapporten:

“Een meisje van 1,5 jaar schrikt van de aanwezigheid van een onbekend gezicht op de groep. Ze huilt en wil door de beroepskracht vastgehouden worden. De beroepskracht biedt haar deze veiligheid door haar op de arm rond te dragen. Verschillende keren probeert ze met afleiding het meisje neer te zetten op de grond, als ze dan gelijk weer huilt pakt ze haar weer op. Tot het lukt het meisje af te leiden met het bouwen met blokken. Het meisje gaat bij de blokken zitten en bouwt zelf verder. “Grote meid, ga je even doorbouwen, dan ga ik je vriendin uit de box halen” zegt de beroepskracht. En even later”

“De kinderen hebben beiden een vakantie-doe-boek. Ze zitten samen aan tafel en maken puzzels en opdrachten uit dit boek. De beroepskracht helpt hen daarbij met verbale instructie. Ze vraagt de kinderen hardop na te denken zodat ze elkaar helpen: “Wat moet je doen, vertel het eens. Ja, verbinden met een lijn. Hoe weet je dat ze bij elkaar horen? Goed zo! Dezelfde vorm. Heel goed naar de vorm kijken”.”

De inspectierapporten van het kinderdagverblijf kunt u hier vinden.
De inspectierapporten van de BSO kunt u hier vinden.

2 huizen vallen onder één ster