Oudercommissie

Oudercommissie

Wij streven naar betrokkenheid van de ouders bij Right at home kinderopvang. Om samen te werken naar de kwalitatief hoge kinderopvang. Daarom vragen wij ouders om deel te nemen aan de oudercommissie. Een oudercommissie houdt zich bezig met diversiteit aan taken, die kunnen variëren van inhoudelijk meedenken over het beleid tot uitvoering van feesten en activiteiten. De ouder is een belangrijke schakel voor het reilen en zeilen op Right at Home kinderopvang. De stem van de ouder is van belang om de ontwikkelingen in de kinderopvang scherp, vernieuwd, passend te houden en op een hoogwaardige wijze vorm te kunnen blijven geven op het beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk.

Helaas zijn er tot heden nog onvoldoende aanmeldingen voor een volwaardige oudercommissie. Om deze reden zetten wij momenteel ouderraadpleging in, zodat alle ouders alsnog betrokken kunnen zijn bij bovenstaande punten. Door middel van de ideëenbox geven wij ouders de kans om mee te denken over de werkwijze waarop de opvang georganiseerd wordt. maken, bijvoorbeeld via de nieuwsflash of een brief. Uiteindelijk beslist de directie met alle overwegingen van dien de uitkomst voor de toekomst.

geef je op

2 huizen vallen onder één ster